تورنومنت تست

جزئیات تورنمنت

نام تورنمنت :
تورنومنت تست
تاریخ شروع :
دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ _ 19:0
ورودی :
10000
اعضای شرکت کننده :
0 /50 نفر
جوایز :
اول اول
60 هزار تومان
دوم دوم
50 هزار تومان
سوم سوم
40 هزار تومان
چهارم چهارم
30 هزار تومان
پنجم پنجم
20 هزار تومان

قوانین و مقررات بازی

توضیحات مسابقه :

این تورنومنت جهت تست می باشد .

شرکت کنندگان

اسپانسر ها