شهریار

شهریار

پروفایل این بازی خور :

تجربه
مجموع XP
160

تیم های کاربر

Evilpubg

مقام های کاربر

شما هنوز هیچ مقامی نداشتید.

رنکینگ در بازی ها

ماهیـــانه
رتبه :19 XP :160