نوید موسوی

نوید موسوی

پروفایل این بازی خور :

تجربه
مجموع XP
410

تیم های کاربر

شما هنوز تیمی ندارید.

مقام های کاربر

شما هنوز هیچ مقامی نداشتید.

رنکینگ در بازی ها

ماهیـــانه
رتبه :10 XP :410