الینا منیری

الینا منیری

پروفایل این بازی خور :

تجربه
مجموع XP
270

تیم های کاربر

AAO

مقام های کاربر

شما هنوز هیچ مقامی نداشتید.

رنکینگ در بازی ها

ماهیـــانه
رتبه :112 XP :270
فصـــلی
رتبه :93 XP :20