Bad_boy

Bad_boy

پروفایل این بازی خور :

تیم های کاربر

pro team
قرمز و آبی
امیر و ابول
Pro team
پشمک ها
PCATS
noob team

مقام های کاربر

شما هنوز هیچ مقامی نداشتید.

رنکینگ در بازی ها

ماهیـــانه
رتبه :31 XP :6355
رتبه :39 XP :10