امیر ایزدی

امیر ایزدی

پروفایل این بازی خور :

تیم های کاربر

MASTER.4.ux
🏆LION🏆

رنکینگ در بازی ها

ماهیـــانه
رتبه :52 XP :890
رتبه :238 XP :60
فصـــلی
رتبه :21 XP :480