لیگ گروهی تیمی

جزئیات لیگ

نام لیگ :
لیگ گروهی تیمی
تاریخ شروع :
چهارشنبه ۷ مهر ۱۴۰۰ _ 18:14
ورودی :
2000
تیم های شرکت کننده :
8 /8 تیم
تعداد نفرات تیم
Call of Mobile DOU (2)
جوایز :
نفر اول نفر اول
0 هزار تومان
نفر دوم نفر دوم
0 هزار تومان
نفر سوم نفر سوم
0 هزار تومان

اسپانسرهای لیگ

قوانین و مقررات لیگ

توضیحات مسابقه :

گروهی تیمی گروهی تیمی گروهی تیمی

اخبار لیگ

No News yet

گروه ها

2kale pok
1
2
COD BAZ 1
2
4
COD BAZ 4
3
4
COD BAZ 5
4
2
Perspolis
1
4
SEYED
2
3
Cod ghaderi
3
3
COD BAZ 3
4
2

براکت مسابقات

نتایج نهایی

150
14 کیل
2kale pok
1
140
20 کیل
COD BAZ 1
2
130
19 کیل
Perspolis
3
120
16 کیل
SEYED
4
110
14 کیل
Cod ghaderi
5
100
9 کیل
COD BAZ 3
6
90
15 کیل
COD BAZ 4
7
80
12 کیل
COD BAZ 5
8