لیگ گروهی تست جدید

جزئیات لیگ

نام لیگ :
لیگ گروهی تست جدید
تاریخ شروع :
دوشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۰ _ 11:50
ورودی :
1000
اعضای شرکت کننده :
16 /16 نفر
جوایز :
نفر اول نفر اول
5 هزار تومان
نفر دوم نفر دوم
3 هزار تومان
نفر سوم نفر سوم
2 هزار تومان

اسپانسرهای لیگ

قوانین و مقررات لیگ

توضیحات مسابقه :

لیگ گروهی تست جدیدلیگ گروهی تست جدیدلیگ گروهی تست جدیدلیگ گروهی تست جدیدلیگ گروهی تست جدیدلیگ گروهی تست جدید

اخبار لیگ

No News yet

براکت مسابقات