لیگ دو حذفی جدید

جزئیات لیگ

نام لیگ :
لیگ دو حذفی جدید
تاریخ شروع :
یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰ _ 11:29
ورودی :
1000
اعضای شرکت کننده :
16 /16 نفر
جوایز :
 اول اول
10 هزار تومان
دوم دوم
5 هزار تومان
نفر سوم نفر سوم
2 هزار تومان

اسپانسرهای لیگ

قوانین و مقررات لیگ

توضیحات مسابقه :

لیگ دو حذفی جدیدلیگ دو حذفی جدیدلیگ دو حذفی جدیدلیگ دو حذفی جدیدلیگ دو حذفی جدیدلیگ دو حذفی جدیدلیگ دو حذفی جدیدلیگ دو حذفی جدیدلیگ دو حذفی جدیدلیگ دو حذفی جدیدلیگ دو حذفی جدیدلیگ دو حذفی جدیدلیگ دو حذفی جدیدلیگ دو حذفی جدید

اخبار لیگ

1400.09.21

قبیله ای از سرزمین مادری  

1400.09.21

مسابقات بروز شد مسابقات بروز شد مسابقات بروز شد مسابقات بروز شد مسابقات بروز شد مسابقات بروز شد

براکت مسابقات