لیگ تست نهایی

جزئیات لیگ

نام لیگ :
لیگ تست نهایی
تاریخ شروع :
سه شنبه ۹ فروردین ۱۴۰۱ _ 17:10
ورودی :
15000
اعضای شرکت کننده :
16 /16 نفر
جوایز :
نفر اول نفر اول
10 هزار تومان
نفر دوم نفر دوم
80 هزار تومان
نفر سوم نفر سوم
60 هزار تومان

اسپانسرهای لیگ

قوانین و مقررات لیگ

توضیحات مسابقه :

این لیگ تنها جهت تست و توسعه است لطفا در آن شرکت نکنید.

اخبار لیگ

No News yet

براکت مسابقات

نتایج نهایی

150
150
16 کیل
mpersiaadminu
mpersiaadminu
1
140
140
18 کیل
rezarahnama
رضا رهنما
2
130
130
7 کیل
user7
کاربر شماره 7
3
120
14 کیل
user12
کاربر شماره 12
4
110
11 کیل
Hadi
Hadi
5
100
8 کیل
Ahmadreza
Ahmadreza
6
90
9 کیل
user6
کاربر شماره 6
7
80
10 کیل
user8
کاربر شماره 8
8
70
3 کیل
user1
کاربر شماره 1
9
60
6 کیل
user5
کاربر شماره 5
10
50
12 کیل
user2
کاربر شماره 2
11
40
7 کیل
user9
کاربر شماره 9
12
30
5 کیل
user3
کاربر شماره 3
13
20
9 کیل
user4
کاربر شماره 4
14
10
4 کیل
user10
کاربر شماره 10
15
10
9 کیل
user11
کاربر شماره 11
16