لیگ تست نهایی تیمی

جزئیات لیگ

نام لیگ :
لیگ تست نهایی تیمی
تاریخ شروع :
شنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ _ 10:15
ورودی :
25000
تیم های شرکت کننده :
16 /16 تیم
تعداد نفرات تیم
PubG DOU (2)
جوایز :
تیم اول تیم اول
150 هزار تومان
تیم دوم تیم دوم
120 هزار تومان
تیم سوم تیم سوم
90 هزار تومان

اسپانسرهای لیگ

قوانین و مقررات لیگ

توضیحات مسابقه :

این لیگ تنها جهت تست و توسعه است لطفا در آن شرکت نکنید

اخبار لیگ

No News yet

گروه ها

تیم شانزدهم
1
5
تیم سوم
2
3
تیم چهارم
3
3
تیم هفتم
4
1
تیم دهم
1
4
تیم پانزدهم
2
3
تیم چهاردهم
3
3
تیم ششم
4
2
تیم یک
1
5
تیم پنجم
2
4
تیم دوازدهم
3
2
تیم یازدهم
4
1
تیم دو
1
5
تیم نهم
2
3
تیم هشتم
3
3
تیم سیزدهم
4
1

براکت مسابقات