لیگ تست انفرادی 1

جزئیات لیگ

نام لیگ :
لیگ تست انفرادی 1
تاریخ شروع :
یکشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ _ 12:49
ورودی :
2000
اعضای شرکت کننده :
32 /32 نفر
جوایز :
نفر اول نفر اول
5 هزار تومان
نفر دوم نفر دوم
5 هزار تومان

اسپانسرهای لیگ

قوانین و مقررات لیگ

توضیحات مسابقه :

آیا میدانید این افزونه قابلیت بهینه سازی تصاویر در CDN از طریق ShortPixel را داراست؟بخش تنظیمات اضافی را برای فعالسازی این گزینه بررسی کنید آیا میدانید این افزونه قابلیت بهینه سازی تصاویر در CDN از طریق ShortPixel را داراست؟بخش تنظیمات اضافی را برای فعالسازی این گزینه بررسی کنید آیا میدانید این افزونه قابلیت بهینه سازی تصاویر در CDN از طریق ShortPixel را داراست؟بخش تنظیمات اضافی را برای فعالسازی این گزینه بررسی کنید

اخبار لیگ

No News yet