لیگ تست افرادی دو حذفی

جزئیات لیگ

نام لیگ :
لیگ تست افرادی دو حذفی
تاریخ شروع :
یکشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۰ _ 20:58
ورودی :
1000
اعضای شرکت کننده :
16 /16 نفر
جوایز :
نفر اول نفر اول
10 هزار تومان
نفر دوم نفر دوم
8 هزار تومان
نفر سوم نفر سوم
5 هزار تومان

اسپانسرهای لیگ

قوانین و مقررات لیگ

توضیحات مسابقه :

لیگ تست افرادی دو حذفیلیگ تست افرادی دو حذفیلیگ تست افرادی دو حذفیلیگ تست افرادی دو حذفیلیگ تست افرادی دو حذفیلیگ تست افرادی دو حذفی

اخبار لیگ

No News yet

براکت مسابقات