لیگ بتل رویال تست نهایی

جزئیات لیگ

نام لیگ :
لیگ بتل رویال تست نهایی
تاریخ شروع :
دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ _ 12:30
ورودی :
10000
اعضای شرکت کننده :
16 /16 نفر
جوایز :
نفر اول نفر اول
10 هزار تومان
نفر دوم نفر دوم
80 هزار تومان

اسپانسرهای لیگ

قوانین و مقررات لیگ

توضیحات مسابقه :

این لیگ تنها جهت تست است ، لطفا در آن شرکت نکنید

اخبار لیگ

No News yet

نتایج نهایی

150
150
18 کیل
Hadi
Hadi
1
140
140
16 کیل
mpersiaadminu
mpersiaadminu
2
130
14 کیل
rezarahnama
رضا رهنما
3
120
17 کیل
Ahmadreza
Ahmadreza
4
110
11 کیل
user1
کاربر شماره 1
5
100
14 کیل
user2
کاربر شماره 2
6
90
12 کیل
user3
کاربر شماره 3
7
80
10 کیل
user5
کاربر شماره 5
8
70
6 کیل
user6
کاربر شماره 6
9
60
5 کیل
user7
کاربر شماره 7
10
50
4 کیل
user4
کاربر شماره 4
11
40
4 کیل
user8
کاربر شماره 8
12
30
3 کیل
user9
کاربر شماره 9
13
20
3 کیل
user10
کاربر شماره 10
14
10
2 کیل
user11
کاربر شماره 11
15
10
1 کیل
user12
کاربر شماره 12
16