لیگ آزمایشی گروهی -دوحذفی

جزئیات لیگ

نام لیگ :
لیگ آزمایشی گروهی -دوحذفی
تاریخ شروع :
سه شنبه ۶ مهر ۱۴۰۰ _ 11:22
ورودی :
2000
اعضای شرکت کننده :
16 /16 نفر
جوایز :
نفر اول نفر اول
100 هزار تومان
نفر دوم نفر دوم
80 هزار تومان
نفر سوم نفر سوم
50 هزار تومان

اسپانسرهای لیگ

قوانین و مقررات لیگ

توضیحات مسابقه :

لیگ آزمایشی گروهی -دوحذفیلیگ آزمایشی گروهی -دوحذفیلیگ آزمایشی گروهی -دوحذفیلیگ آزمایشی گروهی -دوحذفیلیگ آزمایشی گروهی -دوحذفیلیگ آزمایشی گروهی -دوحذفیلیگ آزمایشی گروهی -دوحذفیلیگ آزمایشی گروهی -دوحذفی

اخبار لیگ

1400.07.06

تیم MANDO به دلیل کسر بودجه ار ادامه مسابقات انصراف داد

براکت مسابقات