گروه 1 از لیگ آزمایشی گروهی -دوحذفی

نتایج نهایی

150
25 کیل
Hadi
Hadi
1
140
22 کیل
test2
ar.persiancats.clan
2
130
13 کیل
persiancats555
persiancats555
3
120
14 کیل
aliBigBoss
ali asadollahi
4

براکت ها

بازی 0 از گروه 1 از لیگ آزمایشی گروهی -دوحذفی
persiancats555
ar.persiancats.clan
بازی 0 از گروه 1 از لیگ آزمایشی گروهی -دوحذفی
persiancats555
ali asadollahi
بازی 0 از گروه 1 از لیگ آزمایشی گروهی -دوحذفی
ali asadollahi
ar.persiancats.clan
بازی 0 از گروه 1 از لیگ آزمایشی گروهی -دوحذفی
ali asadollahi
persiancats555
بازی 0 از گروه 1 از لیگ آزمایشی گروهی -دوحذفی
Hadi
ar.persiancats.clan
بازی 0 از گروه 1 از لیگ آزمایشی گروهی -دوحذفی
ar.persiancats.clan
Hadi
بازی 0 از گروه 1 از لیگ آزمایشی گروهی -دوحذفی
ar.persiancats.clan
persiancats555
بازی 0 از گروه 1 از لیگ آزمایشی گروهی -دوحذفی
ar.persiancats.clan
ali asadollahi