پله های جوایز بازی های یک نفره (Solo)

* توجه کنید (1) این پله ها بر اساس بلیط ورودی 10000 تومانی نوشته شده برای بدست آوردن میزان جایزه ابتدا نسبت بلیط خود را با بلیط 10000 تومانی بسنجید، مثال:

 

برای بلیط 5000 تومانی

 

نسبت 5000 به 10000 مساوی یکدوم است 2/1 یعنی تمام جوایز در پله بلیط مورد نظر شما باید تقسیم بر 2 شوند.

 

* توجه کنید (2) در طراحی این پله های جوایز تیم پرشین کتز سعی کرده است تا در درجه اول در تمام بازیها مقداری از هزینه هر بلیط خریداری شده بحساب بازیکن بصورت مانا برگردد، تا بازیکنان بتوانند در بازیهای بیشتری شرکت کنند.

 

* توجه کنید (3) این جوایز برای مسابقات سولو ورودی دار در نظر گرفته شده است . پله های جوایز بازی های دو و اسکواد و مولتی پلیر در صفحه جداگانه نمایش داده خواهد شد .

 

برای بازی های کال اف به تشخیص ادمین جایزه ای برای بیشترین کیل گذاشته خواهد شد .

 

و در درجه ی دوم تیم پرشین کتز با احتساب تمامی هزینه های ثابت برگزاری مسابقات از جمله خرید رووم بازی، هزینه های وبسایت و… با کمترین سود ممکن سعی کرده تا در تورنومنت های پرشین کتز عده ی بیشتری از بازیکنان جوایز بالاتری کسب کنند.

 

پله اول : خرید بلیط 0 تا 10 نفر  ( بر مبنای بلیط 10000 تومانی )

 

نفر اول : 60000 تومان

 

نفر دوم : 40000 تومان

 

پله دوم: خرید بلیط 11 تا 20 نفر   ( بر مبنای بلیط 10000 تومانی )

 

 نفر اول: 70000

 

نفر دوم: 50000

 

نفر سوم: 40000

 

پله سوم: خرید بلیط 21 تا 40 نفر  ( بر مبنای بلیط 10000 تومانی )

 

نفر اول: 90000

 

نفر دوم: 70000

 

نفر سوم: 50000

 

نفر چهارم: 30000

 

پله چهارم: خرید بلیط 41 تا 60 نفر  ( بر مبنای بلیط 10000 تومانی )

 

نفر اول: 130000

 

نفر دوم: 90000

 

نفر سوم: 70000

 

نفر چهارم: 50000

 

نفر پنجم: 40000

 

پله پنجم: خرید 61 تا 80  ( بر مبنای بلیط 10000 تومانی )

 

نفر اول: 150000

 

نفر دوم: 110000

 

نفر سوم: 90000

 

نفر چهارم: 70000

 

نفر پنجم: 50000

 

نفر ششم: 40000

 

پله ششم: خرید 81 تا 100 بلیط  ( بر مبنای بلیط 10000 تومانی )

 

نفر اول: 180000

 

نفر دوم: 140000

 

نفر سوم: 120000

 

نفر چهارم: 100000

 

نفر پنجم: 80000

 

نفر ششم: 60000

 

نفر هفتم: 40000