شیوه های پرداخت

 

به منظور هر گونه پرداخت وجهی چه برای خرید بلیط مسابقات چه خرید از فروشگاه وب سایت پرشین کتز 3 راه وجود دارد:

 

1.خرید از طریق درگاه بانکی پرشین کتز

 

2.خرید با استفاده از پول حساب کیف پول من

 

3.خرید با استفاده از مانا حساب کاربری هر مانا معادل هزار تومان است.