رویه های بازگرداندن کالا

1- همه ی کالاهای بازگشتی در شرایط اولیه ارسال و با ذکر شماره ی سفارش بعنوان مرجوعی ارایه شود.

 

2- جعبه ی اصلی کالا و اقلام همراه آن در وضعیت اولیه تحویل داده شده و بدون پارگی، آسیب دیدگی و یا برچسب اضافه باشد.

 

3- در صورت استفاده از کد تخفیف، در زمان خرید از منظر قانونی کد تخفیف دوباره قابل استفاده نخواهد بود و درصورت بازگشت کالا تنها اصل پول یا مانا پرداختی به حساب کیف پول کاربر در سایت بازگردانده خواهد شد.

 

4.کفش و پوشاک در وضعیت اولیه و نو باشند، هیچگونه آثار استفاده مانند لکه، رنگ پریدگی و بوی عطر و بدن وجود نداشته باشد و تگ برند، دکمه و سایر ملحقات جدا نشده باشد.